TAASK Masterclass

Välkommen till 

TAASK Masterclass 

Om oss

TAASK Masterclass (tidigare BASkurs) är en kurs på tre dagar där 12 anestesiologer (ST-läkare eller specialistläkare, gärna ST-läkare tillsammans med sin handledare) samt fyra till sex narkossjuksköterskor tränar på kommunikation och ledarskap i akuta situationer som dyker upp inom vår specialitet.

Kommande kurser 

TAASK Masterclass 33 Huddinge, 13-15 oktober 2020

  • Fulltecknad

TAASK Masterclass 35 Karlstad, 24-26 november 2020

  • Fulltecknad

Kursdatumen för 2021 är ej fastställda ännu men kommer skrivas ut här så fort de är det. 


TAASK Masterclass står för Träning i Anestesiologiska Akuta situationer och Kriser.